სიახლეები

დევნილთა საარსებო წყაროების განფასებული სამოქმედო გეგმის განხილვა

10/03/2015

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში, დევნილთა საარსებო წყაროების სტრატეგიის განხორციელების სრულად განფასებული 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის განხილვა გაიმართა. ადგილობრივი და ...

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პრეზენტაცია

12/12/2014

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ „ექსპო ჯორჯია“-ში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პრეზენტაცია გამართა.სსიპ...