სიახლეები

დევნილთა საარსებო წყაროების სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსიის განხილვა სამეგრელოს რეგიონში

02/09/2015

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და ევროკავშირის ორგანიზებით, ანაკლიაში, დევნილთა საარსებო წყაროების სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსიის განხილვა გაიმართა.სამუშაო შეხვედრაში მონა...

დევნილთა საარსებო წყაროების განფასებული სამოქმედო გეგმის განხილვა

10/03/2015

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში, დევნილთა საარსებო წყაროების სტრატეგიის განხორციელების სრულად განფასებული 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის განხილვა გაიმართა. ადგილობრივი და ...

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პრეზენტაცია

12/12/2014

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ „ექსპო ჯორჯია“-ში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პრეზენტაცია გამართა.სსიპ...