დევნილებს სახელობო იარაღები და სამეწარმეო ტექნიკა გადაეცათ

26/12/2018

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა თამარ გავაშელმა, პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულ 9 დევნილს სახელობო იარაღები გადასცეს. სახელმწიფო დახმარება 2 მეწარმე დევნილსაც გადაეცა.

აღნიშნული იარაღები იძულებით გადაადგილებულ პირებს „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში გადაეცათ. პროგრამა, სააგენტოში გასულ წელს შემუშავდა და 49 დევნილმა უკვე მიიღო გრანტი, რომელთა საშუალო შემოსავალი, 100-დან 1000 ლარამდე გაიზარდა. წელს სააგენტომ, კიდევ 44 დევნილი დაფინანსა.

მიღებული გრანტების საშუალებით, დევნილები თავადვე შეძლებენ დაიწყონ ან განავითარონ საკუთარი საქმიანობა და მიიღონ შემოსავალი ისე, რომ დამსაქმებლებზე აღარ იყვნენ დამოკიდებულნი. პროგრამაში მონაწილეობა შეეძლო ნებისმიერ დევნილს, რომელმაც 2015-2018 წლებში დაამთავრა სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯი ან გაიარა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 180 პროფესია, რომლის კურსდამთავრებულებსაც შესაძლებლობა აქვთ თვითდასაქმების გზით გაიჩინონ შემოსავლის წყარო. გრანტის მაქსიმალური ოდენობა ერთ ბენეფიციარზე 1600 ლარით განისაზღვრა.

„მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში კი, სახელმწიფო დახმარება მეწარმე დევნილებზე გაიცა, რითიც გაიზრდება მათი საწარმოების ბრუნვა და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები. სულ, პროგრამის ფარგლებში 20 საწარმო დაფინანსდა, რომლებიც დამატებით, მინიმუმ, ერთ დევნილს ან ეკომიგრანტს დაასაქმებენ. თითოეულ საწარმოს, მათი საქმიანობისთვის საჭირო, 10 000 ლარამდე ღირებულების ნივთები გადაეცა.

მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერა ხორციელდება EPIC პროგრამის ფარგლებში გერმანიის ფედერალური მთავრობის და საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით.

ფოტოები

პარტნიორები
logo საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო logo საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო logo საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო logo პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები logo იუსტიციის სახლი logo სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო logo სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო logo სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო logo სოციალური მომსახურების სააგენტო logo logo აწარმოე საქართველოში logo ევროკავშირი logo გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია logo დანიის ლტოლვილთა საბჭო logo მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ logo ნეტაფიმი