სააგენტოში კომისიის შეხვედრა გაიმართა

08/05/2018

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოში კომისიის შეხვედრა გაიმართა. კომისიის წევრებმა განიხილეს „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში შემოსული განაცხადების შესაბამისობა, პროგრამით გათვალისწინებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან. შედეგად, გამოვლინდა იმ განმცხადებელთა სია, რომლებმაც გაიარეს შერჩევის პირველი ეტაპი და აკმაყოფილებენ შესაბამისობის მოთხოვნებს.

„განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ თანახმად,  სასათბურე მეურნეობის დასაწყებად ან განსავითარებლად გრანტები გადაეცემათ იმ დევნილ ოჯახებს,  რომლებსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ „სახლის შესყიდვის პროგრამის“ ფარგლებში საცხოვრებელი ფართები უკვე  შეუსყიდა. დაფინანსებისას პრიორიტეტი მიენიჭებათ საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარე სოფლებში მცხოვრებ დევნილებს.  პროექტის ბიუჯეტი 200 000 ლარს შეადგენს.  დევნილ ოჯახზე გრანტის  მაქსიმალური ოდენობა 10 000 ლარით განისაზღვრა. გრანტის მისაღებად აუცილებელია დევნილის მხრიდან თანადაფინანსება.

საგრანტო პროგრამას, სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ ZRDA-სთან ერთად ახორციელებს.

ფოტოები