დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაშრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრ...

ძევერას სანერგე მეურნეობის მოწყობა

21/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაქემონიქსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაძევერას სანერგე მეურნეობის მოწყობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაეკონომიკურ...

გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებთა (სიციალურად დაუცველებზე)ეკონომიკური განვითარების და ზრდის პროექტი

21/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაქემონიქსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაგამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებთა (სიციალურად დაუცველებზე)ეკონომიკური გ...

სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების,კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების,კვა...

აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დამატებითი სუბსიდირების პროგრამა

17/06/2016

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებულ დევნილებს, სააგენტო სთავაზობს დამატებით შეღავათს აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაზე. აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილე დევნილს, სახელმწიფოს მხრიდან 70-80%-იან სუბსიდირებასთან ერთად, სააგენტო სადაზღვევო პრემიის...