დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

სტაჟირება განვითარებისა და ექსპლუატაციის დეპარტამენტში

24/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასერვის ნეტ გრუპიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიმიკროსაფინანსო ორგანიზაცია (ბანკების გარდა)პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასტაჟირება განვითარებისა და ექსპლუატაციის დეპარტამენტშიპროექტის/პროგრა...

საქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა.

25/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასოფლად თემთა განვითარების სააგენტო (RCDA)ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასაქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდ...

ჰორიზონტის გაფართოება: გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის

24/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაკონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაჰორიზონტის გაფართოება: გაუმჯო...

“აღმოვფხვრათ ხარვეზები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისა და ჯანმრთელობის დასაცავად“

21/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება“აღმოვფხვრათ ხარვეზები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისა და ჯ...

ყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა მხარდაჭერის პროექტი

21/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაგურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა მხარდაჭერის პროექტიპროექტის/პ...