დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

ჰორიზონტის გაფართოება: გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის

24/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაკონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაჰორიზონტის გაფართოება: გაუმჯო...

“აღმოვფხვრათ ხარვეზები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისა და ჯანმრთელობის დასაცავად“

21/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება“აღმოვფხვრათ ხარვეზები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისა და ჯ...

ყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა მხარდაჭერის პროექტი

21/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაგურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა მხარდაჭერის პროექტიპროექტის/პ...

შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაშრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრ...

ძევერას სანერგე მეურნეობის მოწყობა

21/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაქემონიქსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაძევერას სანერგე მეურნეობის მოწყობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაეკონომიკურ...