დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

ტრადიციული მეურნეობის სისტემის განვითარების მხარდაჭერა თუშეთში

13/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოშიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებატრადიციული მეურნეობის სისტემის განვითარების მხარდ...

ოზურგეთის მულტიკულტურული კლუბი

22/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაოზურგეთის მულტიკულტურული კლუბიპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღ...

სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალური პროექტი

22/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებამიგრაციის ინტეგრაციის და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანებაორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასამშობლოში დაბრუნებულ მიგრან...

სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა პროფესიული სწავლება

22/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებამიგრაციის ინტეგრაციის და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანებაორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასამშობლოში დაბრუნებულ მიგრან...

ძლიერი ქალები სოფლად

24/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაძლიერი ქალები სოფლადორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაძლიერი ქალები სოფლადპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაქალთა ეკონომიკ...