დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალური პროექტი

22/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებამიგრაციის ინტეგრაციის და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანებაორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასამშობლოში დაბრუნებულ მიგრან...

სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა პროფესიული სწავლება

22/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებამიგრაციის ინტეგრაციის და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანებაორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასამშობლოში დაბრუნებულ მიგრან...

ძლიერი ქალები სოფლად

24/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაძლიერი ქალები სოფლადორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაძლიერი ქალები სოფლადპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაქალთა ეკონომიკ...

სტაჟირება განვითარებისა და ექსპლუატაციის დეპარტამენტში

24/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასერვის ნეტ გრუპიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიმიკროსაფინანსო ორგანიზაცია (ბანკების გარდა)პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასტაჟირება განვითარებისა და ექსპლუატაციის დეპარტამენტშიპროექტის/პროგრა...

საქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა.

25/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასოფლად თემთა განვითარების სააგენტო (RCDA)ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასაქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდ...