დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა საქართველოში

09/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებამერსი ქორფსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა საქართვე...

აგრო დაზღვევა

10/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასოფლის მეურნეობის სამინისტროორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებააგრო დაზღვევაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერასაქართველოში არ არსებობდა აგრო ...

აჭარაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაძლიერება

11/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაშავი ზღვის ეკო-აკადემიაორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებააჭარაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაძლიერებაპროექტის/პროგრამ...

ტრადიციული მეურნეობის სისტემის განვითარების მხარდაჭერა თუშეთში

13/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოშიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებატრადიციული მეურნეობის სისტემის განვითარების მხარდ...

ოზურგეთის მულტიკულტურული კლუბი

22/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაოზურგეთის მულტიკულტურული კლუბიპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღ...