დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

მცირე პროექტების მხარდაჭერა

05/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებამშვიდობის კორპუსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებამცირე პროექტების მხარდაჭერაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერამცირე პრო...

ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები (NEO)

08/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაქემონიქსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები (NEO)პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაპროექტ...

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა საქართველოში

09/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებამერსი ქორფსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებასოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა საქართვე...

აგრო დაზღვევა

10/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასოფლის მეურნეობის სამინისტროორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებააგრო დაზღვევაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერასაქართველოში არ არსებობდა აგრო ...

აჭარაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაძლიერება

11/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაშავი ზღვის ეკო-აკადემიაორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებააჭარაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაძლიერებაპროექტის/პროგრამ...