დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

შრომის ბაზრის ანალიზის და საინფორმაციო სისტემის დანერგვის სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაშრომის ბაზრის ანალიზის და საინფორმაციო სისტემი...

გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი

29/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი პროექტის/პროგრამის/ინიცია...

გერმანიის საელჩოს მცირე პროექტები

05/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაგერმანიის საელჩოორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიორმხრივი ან მრავალმხრივი დონორი ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაგერმანიის საელჩოს მცირე პროექტებიპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერ...

დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის

03/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებალტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC)ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებადამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარ...

ქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის

05/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაქალთა საონფორმაციო ცენტრიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვისპროექტის/პ...