დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

გერმანიის საელჩოს მცირე პროექტები

05/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაგერმანიის საელჩოორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიორმხრივი ან მრავალმხრივი დონორი ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაგერმანიის საელჩოს მცირე პროექტებიპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერ...

დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის

03/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებალტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC)ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებადამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარ...

ქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის

05/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაქალთა საონფორმაციო ცენტრიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვისპროექტის/პ...

მცირე პროექტების მხარდაჭერა

05/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებამშვიდობის კორპუსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებამცირე პროექტების მხარდაჭერაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერამცირე პრო...

ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები (NEO)

08/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაქემონიქსიორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპისაერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები (NEO)პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაპროექტ...