მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება ეკონომიგრანტების ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერების გზით.

17/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასამოქალაქო განვითარების სააგენტო
ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებამიგრაციის მართვის გაუმჯობესება ეკონომიგრანტების ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერების გზით.
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაპროგრამის მიზანია ეკონომიკური და სოციალური შესაძლებლობების ზრდა.
განხორციელების სექტორ(ებ)იგანათლება;
სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი და ბენეფიციარები
სამიზნე რაოდენობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის ფარგლებში72 ეკომიგრანტი
მიმართულია კონკრეტულად იგპ/დევნილებზედიახ
განმახორციელებელი ორგანიზაციასამოქალაქო განვითარების სააგენტო
განმახორციელებელი პარტნიორ(ებ)ისაგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია
პროექტის სამიზნე რეგიონებიქვემო ქართლი; კახეთი;
პროექტის განხორციელების კონკრეტული არეალითეთი წყარო, წალკა, მარნეული, სიღნაღი, დედოფლისწყარო
დამფინანსებელიევროკავშირი
პროექტის ბიუჯეტი (მიუთითეთ ვალუტა)366,599 EUR
მხარდაჭერის ტიპი ბენეფიციარებისათვისუკუგება ინვესტიციაზე;
მხარდამჭერი მექანიზმების აღწერა
მოთხოვნები ბენეფიციარებისათვისთანამონაწილეობა;
ბენეფიციარებისათვის არსებული მოთხოვნების აღწერაპროექტის სამიზნე მუნიციპალიტეტში ცხოვრება 18 წელზე მეტი ასაკის გააჩნდეს ბიზნეს იდეები თანამონაწილეობა 10%
საკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ტელეფონი: +995 341 25 88 24/ +95 341 24 24 34 მისამართი: საქართველო, რუსთავი 3700, ფიროსმანის ქ. 9/1 ვებ გვერდი: www.cida.ge
სტატუსიდასრულებული
დაწყების თარიღი2015-01-08
დასრულების თარიღი2015-03-03
კომენტარები
განახლების თარიღი2015-09-17
ინფოაღნიშნული ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელი გახდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა (DRC) და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA) მიერ განხორციელებული პროექტის „დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის“ ფარგლებში.

უკან დაბრუნება