შრომის ბაზრის ანალიზის და საინფორმაციო სისტემის დანერგვის სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაშრომის ბაზრის ანალიზის და საინფორმაციო სისტემის დანერგვის სახელმწიფო პროგრამა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაკვლევა შრომის ბაზრის მონაცემთა შესახებ და მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება.
განხორციელების სექტორ(ებ)ისხვა;
სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი და ბენეფიციარებიმოსახლეობა;
სამიზნე რაოდენობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის ფარგლებშიინსტიტუციური უწყებები
მიმართულია კონკრეტულად იგპ/დევნილებზეარა
განმახორციელებელი ორგანიზაციასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
განმახორციელებელი პარტნიორ(ებ)იევრო კავშირი.მსოფლიო ბანკი.
პროექტის სამიზნე რეგიონებიმთლიანი საქართველო (აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი და ;
პროექტის განხორციელების კონკრეტული არეალი
დამფინანსებელიევრო კავშირი
პროექტის ბიუჯეტი (მიუთითეთ ვალუტა)700,000 EUR
მხარდაჭერის ტიპი ბენეფიციარებისათვისმონაცემი ვერ მოიძებნა;
მხარდამჭერი მექანიზმების აღწერა
მოთხოვნები ბენეფიციარებისათვისმონაცემი ვერ მოიძებნა;
ბენეფიციარებისათვის არსებული მოთხოვნების აღწერა
საკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ტელეფონი: ცხელი ხაზი 1505 ვებ-გვერდი: www.moh.gov.ge
სტატუსიდასრულებული
დაწყების თარიღი2015-06-12
დასრულების თარიღი2015-12-31
კომენტარები
განახლების თარიღი2015-09-16
ინფოაღნიშნული ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელი გახდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა (DRC) და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA) მიერ განხორციელებული პროექტის „დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის“ ფარგლებში.

უკან დაბრუნება