შრომის ბაზრის ანალიზის და საინფორმაციო სისტემის დანერგვის სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაშრომის ბაზრის ანალიზის და საინფორმაციო სისტემის დანერგვის სახელმწიფო პროგრამა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაკვლევა შრომის ბაზრის მონაცემთა შესახებ და მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება.
განხორციელების სექტორ(ებ)ისხვა;
სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი და ბენეფიციარებიმოსახლეობა;
სამიზნე რაოდენობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის ფარგლებშიინსტიტუციური უწყებები
მიმართულია კონკრეტულად იგპ/დევნილებზეარა
განმახორციელებელი ორგანიზაციასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
განმახორციელებელი პარტნიორ(ებ)იევრო კავშირი.მსოფლიო ბანკი.
პროექტის სამიზნე რეგიონებიმთლიანი საქართველო (აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი და ;
პროექტის განხორციელების კონკრეტული არეალი
დამფინანსებელიევრო კავშირი
პროექტის ბიუჯეტი (მიუთითეთ ვალუტა)700,000 EUR
მხარდაჭერის ტიპი ბენეფიციარებისათვისმონაცემი ვერ მოიძებნა;
მხარდამჭერი მექანიზმების აღწერა
მოთხოვნები ბენეფიციარებისათვისმონაცემი ვერ მოიძებნა;
ბენეფიციარებისათვის არსებული მოთხოვნების აღწერა
საკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ტელეფონი: ცხელი ხაზი 1505 ვებ-გვერდი: www.moh.gov.ge
სტატუსიდასრულებული
დაწყების თარიღი2015-06-12
დასრულების თარიღი2015-12-31
კომენტარები
განახლების თარიღი2015-09-16
ინფოაღნიშნული ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელი გახდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა (DRC) და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA) მიერ განხორციელებული პროექტის „დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის“ ფარგლებში.

უკან დაბრუნება
პარტნიორები
logo საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო logo საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო logo საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო logo პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები logo იუსტიციის სახლი logo სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო logo სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო logo სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო logo სოციალური მომსახურების სააგენტო logo logo აწარმოე საქართველოში logo ევროკავშირი logo გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია logo დანიის ლტოლვილთა საბჭო logo მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ logo ნეტაფიმი