დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებადასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერაქვეყანაში დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურეობის განვითარება.
განხორციელების სექტორ(ებ)იგანათლება; პროფესიული ტრეინინგი;
სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი და ბენეფიციარებიმოსახლეობა;
სამიზნე რაოდენობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის ფარგლებში
მიმართულია კონკრეტულად იგპ/დევნილებზეარა
განმახორციელებელი ორგანიზაციასოციალური მომსახურეობის სააგენტო
განმახორციელებელი პარტნიორ(ებ)იევრო კავშირი.დასაქმების ასოციაცია.
პროექტის სამიზნე რეგიონებიმთლიანი საქართველო (აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი და ;
პროექტის განხორციელების კონკრეტული არეალი
დამფინანსებელიევრო კავშირი
პროექტის ბიუჯეტი (მიუთითეთ ვალუტა)350,000 EUR
მხარდაჭერის ტიპი ბენეფიციარებისათვისმონაცემი ვერ მოიძებნა;
მხარდამჭერი მექანიზმების აღწერა
მოთხოვნები ბენეფიციარებისათვისმონაცემი ვერ მოიძებნა;
ბენეფიციარებისათვის არსებული მოთხოვნების აღწერარეგისტრაცია www.worknet.gov.ge-ზე.
საკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ტელეფონო: ცხელი ხაზი1505 ვებ-გვერდი: http://www.moh.gov.ge/
სტატუსიდასრულებული
დაწყების თარიღი2015-07-02
დასრულების თარიღი2015-12-31
კომენტარები
განახლების თარიღი2015-09-16
ინფოაღნიშნული ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელი გახდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა (DRC) და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA) მიერ განხორციელებული პროექტის „დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის“ ფარგლებში.

უკან დაბრუნება