დასრულებული საარსებო წყაროების პროგრამები

მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება ეკონომიგრანტების ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერების გზით.

17/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასამოქალაქო განვითარების სააგენტოორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებამიგრაციის მართვის გაუმჯობესება ეკონომიგრანტების ეკონომიკური...

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებადასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარე...

შრომის ბაზრის ანალიზის და საინფორმაციო სისტემის დანერგვის სახელმწიფო პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებასაქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიცენტრალური მთავრობაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაშრომის ბაზრის ანალიზის და საინფორმაციო სისტემი...

გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი

29/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი პროექტის/პროგრამის/ინიცია...

გერმანიის საელჩოს მცირე პროექტები

05/11/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელებაგერმანიის საელჩოორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპიორმხრივი ან მრავალმხრივი დონორი ორგანიზაციაპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელებაგერმანიის საელჩოს მცირე პროექტებიპროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერ...