გზამკვლევები

პუბლიკაციები, ბროშურები და საინფორმაციო და საკონსულტაციო მასალები ეკონომიკური საქიანობის წამოწყების მსურველთათვის.

ნატურალური მეურნეობის პრინციპები

„ ნატურალური მეურნეობის“კარგად გასაგებად ალბათ უმჯობესია, თუ მას ჩვეულებრივ, „ცივილურ მეურნეობას“ შევადარებთ.ტერმინები “ნატურალური მეურნეობა“ და „ეკოლოგიური მეურნეობა“ ზუსტად ერთსა და იმავე რამეს აღნიშნ...

როგორ დავიწყოთ ბიზნესი? გზამკვლევი ეკონომიკის სამინისტროსგან

ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2013 წელს მომზადებული ეს გზამკვლევი გაგიწევთ დახმარებას თუ გსურთ ბიზნესის წამოწყება, ან უკვე გაქვთ საკუთარი ბიზნესი და გსურთ მისი გაფართოება და ახალი ბაზრების ათვისება. მისი საშუალებით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ბიზნეს საქმ...

საგადასახადო ურთიერთობები: ბროშურები შემოსავლების სამსახურისგან

შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ბროშურებში მოყვანილია ინფორმაცია საგადასახადო ვალდებულებების, გადასახადების ტიპების, შეღავათებისა და ანგარიშგების სისტემების შესახებ. ჩამოტვირთეთ ბროშურები და გაეცანით მოკლე და მაგალითებით მდიდარ მასალას. გადასახ...

მეწარმეობა: სახელმძღვანელო

წინამდებარე სახელმძღვანელო შედგენილია სტანდარტული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის სავალდებულო მოდულის "მეწარმეობის" სწავლებისათვის და მოიცავს ყველა იმ თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს, რაც აუცილებელია მცირე ბიზნესის დასაწყებად, რო...

გხამკვლევი: სამეწარმეო საფუძვლები

გზამკვლევის მიზანია დაეხმაროს დამწყებ მეწარმეს. მისი ძირითადი დანიშნულებაა იყოს მაქსიმალურად პრაქტიკული, გამოყენებადი და გაუზიაროს დაინტერესებულ პირებს ის ინფორმაცია, ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც კრიტიკულიგამხდარა მათი წინამორბედებისთვის. გზამკვლევ...