დირექტორი

 
 ირაკლი უჯმაჯურიძე


 

 დაბადების თარიღი: 1978 წლის 29 ივნისი

 

 ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

 


პროფესიული გამოცდილება:

01.02.2016 - დღემდე - სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, სააგენტოს დირექტორი;

25.05.2015 წ. – 01.02.2016 წწ. - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი;

01.2015 - 05.2015 წწ. - თავდაცვის სამინისტროს ნატო-ს კლასიფიცირებული ინფორმაციის უსაფრთხოების  დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2013 - 2015 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე,

11.2008 - 10.2012 წწ. - საქართველოს პარლამენტი - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კუთხით;

2007 – 2008 წწ. - გერმანიის ტექნიკური დახმარების ორგანიზაცია (GIZ), ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ექსპერტი;

2007 – 2008 წწ. - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ლექტორი;

2007 წ. - საქართველოს პარლამენტი, ევროპის კავშირი პროექტი: საქართველოს პარლამენტის რეფორმების მხარდაჭერა. ექსპერტი

2004 – 2007 წწ. - საქართველოს პარლამენტი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი.

 

განათლება:

2001 – 2003 წწ. - იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი;

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი. საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი - საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი.

 

დამატებითი კვალიფიკაცია:

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი - ბაკალავრი იურიდიული ფაკულტეტი;

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - დოქტორანტი.

 

 ენები:

ინგლისური, გერმანული, რუსული;