მიმდინარე საარსებო წყაროების პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამა

17/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს ბანკის უნივერსტეტი ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ბანკი პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება სამაგისტრო პროგრამა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერა პროგრამის მიზანია მოამზადოს მა...

5000 ლარიანი გრანტები ბიზნესის დასაწყებად

17/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს ცენტრალური მთავრობა ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება 5000 ლარიანი გრანტები ბიზნესის დასაწყებად პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის ა...

გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი

29/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი პროექტის/პროგრამის/ინიცია...

გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი

29/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი პროექტის/პროგრამის/ინიცია...

გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი

29/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება გახდი პროფესიონალი და დასაქმდი პროექტის/პროგრამის/ინიცია...