დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა

16/09/2015
photo

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერა მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში დეფიციტურ და პრიორიტეტული პროფესიის ადამიანური რესურსის მომზადება.დიპლომის შემდეგ განათლება.ფინანსური ხელმისაწვდომობის მხარდასაჭერად.
განხორციელების სექტორ(ებ)ი პროფესიული ტრეინინგი;
სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი და ბენეფიციარები ახალგაზრდები;
სამიზნე რაოდენობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის ფარგლებში 40 დიპლომირებული მედიკოსი.
მიმართულია კონკრეტულად იგპ/დევნილებზე არა
განმახორციელებელი ორგანიზაცია საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
განმახორციელებელი პარტნიორ(ებ)ი  
პროექტის სამიზნე რეგიონები მთლიანი საქართველო (აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი და ;
პროექტის განხორციელების კონკრეტული არეალი  
დამფინანსებელი სახელმწიფო ბიუჯეტი
პროექტის ბიუჯეტი (მიუთითეთ ვალუტა)  
მხარდაჭერის ტიპი ბენეფიციარებისათვის მონაცემი ვერ მოიძებნა;
მხარდამჭერი მექანიზმების აღწერა ვაუჩერი
მოთხოვნები ბენეფიციარებისათვის თანამონაწილეობა;
ბენეფიციარებისათვის არსებული მოთხოვნების აღწერა პროექტის დასრულების შემდეგ დიპლომირებულმა და გადამზადებულმა მედიკოსებმა მუშაობა უნდა გააგრძელონ მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში ექიმებად.
საკონტაქტო ინფორმაცია საკონტაქტო ტელეფონი: ცხელი ხაზი 1505 ვებ-გვერდი: http://www.moh.gov.ge/
სტატუსი მიმდინარე
დაწყების თარიღი 2015-10-11
დასრულების თარიღი 2018-11-30
კომენტარები  
განახლების თარიღი 2015-09-16
ინფო აღნიშნული ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელი გახდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა (DRC) და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA) მიერ განხორციელებული პროექტის „დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის“ ფარგლებში.

უკან დაბრუნება
პარტნიორები
logo საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო logo საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო logo საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო logo პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები logo იუსტიციის სახლი logo სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო logo სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო logo სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო logo სოციალური მომსახურების სააგენტო logo logo აწარმოე საქართველოში logo ევროკავშირი logo გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია logo დანიის ლტოლვილთა საბჭო logo მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ logo ნეტაფიმი