დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა

16/09/2015
photo

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა
პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის აღწერა მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში დეფიციტურ და პრიორიტეტული პროფესიის ადამიანური რესურსის მომზადება.დიპლომის შემდეგ განათლება.ფინანსური ხელმისაწვდომობის მხარდასაჭერად.
განხორციელების სექტორ(ებ)ი პროფესიული ტრეინინგი;
სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი და ბენეფიციარები ახალგაზრდები;
სამიზნე რაოდენობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის ფარგლებში 40 დიპლომირებული მედიკოსი.
მიმართულია კონკრეტულად იგპ/დევნილებზე არა
განმახორციელებელი ორგანიზაცია საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
განმახორციელებელი პარტნიორ(ებ)ი  
პროექტის სამიზნე რეგიონები მთლიანი საქართველო (აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი და ;
პროექტის განხორციელების კონკრეტული არეალი  
დამფინანსებელი სახელმწიფო ბიუჯეტი
პროექტის ბიუჯეტი (მიუთითეთ ვალუტა)  
მხარდაჭერის ტიპი ბენეფიციარებისათვის მონაცემი ვერ მოიძებნა;
მხარდამჭერი მექანიზმების აღწერა ვაუჩერი
მოთხოვნები ბენეფიციარებისათვის თანამონაწილეობა;
ბენეფიციარებისათვის არსებული მოთხოვნების აღწერა პროექტის დასრულების შემდეგ დიპლომირებულმა და გადამზადებულმა მედიკოსებმა მუშაობა უნდა გააგრძელონ მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში ექიმებად.
საკონტაქტო ინფორმაცია საკონტაქტო ტელეფონი: ცხელი ხაზი 1505 ვებ-გვერდი: http://www.moh.gov.ge/
სტატუსი მიმდინარე
დაწყების თარიღი 2015-10-11
დასრულების თარიღი 2018-11-30
კომენტარები  
განახლების თარიღი 2015-09-16
ინფო აღნიშნული ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელი გახდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა (DRC) და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA) მიერ განხორციელებული პროექტის „დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის“ ფარგლებში.

უკან დაბრუნება