მიმდინარე საარსებო წყაროების პროგრამები

განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა

20/05/2019

განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვრცელდება და ითვალისწინებს საშუალო და მცირე საგრანტო პაკეტებს დევნილებისათვის. საშუალო საგრანტო პაკეტის ღირებულება 5 000-დან 12 000 ლარამდე მერყეობს საგრანტო პაკეტ...

დევნილთა სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა

11/02/2019

პროგრამის თანახმად, სასათბურე მეურნეობის დასაწყებად ან განსავითარებლად გრანტები გადაეცემათ იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც, პროგრამის გავრცელების არეალში, საკუთრებაში აქვთ შესაბამისი ზომის მიწის ნაკვეთები. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 240 კვ....

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა

15/03/2019

პროგრამის მიზანია, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით. პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულებს და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს - „პროფესიული მომზადება-გადამზადე...

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

17/05/2017

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ყველა დევნილს, რომელიც 2017-2019 წლებში ჩაირიცხა სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, სწავლის პერიოდში, აუნაზღაურებს ტრ...

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა

16/09/2015

ორგანიზაციის/მომწოდებლის დასახელება საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ორგანიზაციის/მომწოდებლის ტიპი ცენტრალური მთავრობა პროექტის/პროგრამის/ინიციატივის დასახელება დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრა...